MİMARLIK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU VE KAYIT BİLGİLERİ

 
MİMARLIK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU KOŞULLLARI

- 4 yıllık Mimarlık veya İç Mimarlık Lisans, Şehir Planlama Lisans, Peyzaj Mimarlığı Lisans derecesine sahip olmak. 
- Lisans eğitiminden en az 2.00 genel not ortalaması ile mezun olmuş olmak.

- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) herhangi bir puan türünden yüksek lisans programlar için en az 65 puan ve üstü almak (Yeterli ALES puanına sahip olmayanlar "özel öğrenci" statüsünde ders alabilirler; bu kişiler ALES puan koşulunu sağladıklarında normal öğrenci kayıtları yapılır ve özel öğrenci statüsünde aldıkları dersler, programın toplam ders yükünün yarısını geçmemek koşuluyla, programa sayılır). ALES taban puanı olan 55'e karşılık GMAT eşdeğer taban puanı 450, ALES taban puanı olan 70'e karşılık GMAT eşdeğer taban puanı 500, ALES taban puanı olan 55'e karşılık GRE eşdeğer taban puanının sayısal 610, ALES taban puanı olan 70'e karşılık GRE eşdeğer taban puanı sayısal 685'dir.

- İngilizce programlara başvuruda YDS sınavlarından 70 veya üstü veya aşağıdaki yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puan veya üstü almak.
 
ÜDS/KPDS/YDS          70
TOEFL IBT                   84
IELTS                           6
 
- İngilizce programlara başvuran ve geçerli bir İngilizce sınav notu bulunmayan adaylar için İstanbul Altınbaş Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavından başarılı olmak.

- Mülakat için gerekli ek belgeler: 
 
- İki referans mektubu ve bir niyet mektubu (Aday akademik geçmişi ve uzmanlaşmak istediği alan hakkında bilgi vererek ilgili olduğu araştırma alanlarını açıklamalıdır. Metin İngilizce/Türkçe en az 500 kelime olmalıdır.)
 
- Öğrenci projeleri ve diğer çalışmaları içeren bir portfolyo ve özgeçmiş. 
 
        
MİMARLIK YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Online Ön Kayıt Başvuru Formu
- Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı* ve fotokopisi
​​        • Yurtdışında öğrenim görmüş olan T.C. uyruklu adayların diplomalarının Yüksek Öğretim Kurumu tarafından denklik belgesinin  aslı* ve fotokopisi
- Mezun olunan okuldan alınan ve başarı derecesini de gösteren transkript belgesi aslı* ve fotokopisi
- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi (sadece tezli programlar için gereklidir.)
- Yabancı dil sınavlarına ait sonuç belgesi (sadece İngilizce program için gereklidir.)
- Nüfus cüzdanı aslı* ve önlü/arkalı fotokopisi
- 4 adet vesikalık fotoğraf
İkametgâh beyanı (E-devlet üzerinden alınan belge geçerlidir.)
- Askerlik durum beyanı (E-devlet üzerinden alınan başvuru tarihli belge geçerlidir.)

(*) Kayıt için gerekli belgelerin aslı beyan edilerek bir kopyaları enstitüye kayıt için eksiksiz sunulmalıdır. Aslı beyan edilmeyen nüfus kâğıdı, diploma, transkript ile kayıt alınmamaktadır. 
Enstitü içinde fotokopi veya çıktı alma işlemi gerçekleştirilmemektedir. Bu sebeple eksiksiz evrakla gelinmesi gerekir.
​Başvuru ve kayıtlar öğrencinin bizzat kendisi ile ya da noterden vekâlet verdiği kişi tarafından yapılır.Kargo ile kayıt alınmamaktadır.

Altınbaş Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü : sbe@altinbas.edu.tr - (0 212) 373 59 00
Fen Bilimler Enstitüsü : fbe@altinbas.edu.tr - (0 212) 604 01 00 - 1402

Hemen Başvur

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ve Çerez (Cookie) Kullanımı İlkeleri için Tıklayınız.