Yüksek Lisans Programlarına Başvuru ve Kayıt

Altınbaş Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü'ne bağlı programlara ait başvuru koşulları program içeriğine göre değişmektedir.

FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU KOŞULLLARI:

- 4 yıllık lisans derecesine sahip olmak,
        • Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği / Makine Mühendisliği yüksek lisans ve doktora programına kayıt olabilmek için alan mezuniyeti şartı aranmaktadır. 
        • Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı için alan mezuniyet şartı aranmamaktadır
        •  Lisans son sınıf öğrencisi olup diplomasının teslim alınamaması durumunda "özel öğrenci" statüsünde lisansüstü programlara ait ders alınabilinir. 

- ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Sayısal puan türünden en az 55 puan ve üstü almak, 
        • ALES sadece tezli programlar için geçerlidir. Tezsiz programlar için ALES şartı kaldırılmıştır.
       • Yeterli ALES puanına sahip olmayan aday öğrenciler "özel öğrenci" statüsünde lisansüstü programlara ait ders alabilirler; özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.
        • GMAT ve GRE sınavına katılanlar, ALES taban puanına karşılık GMAT veya GRE eşdeğerlik tablosundaki sayısal puanı kullanılır.

- Yabancı dil seviye tespit sınavı (YDS)'den 55 ve üzeri puan almak,
        • Yabancı Dil Sınav (YDS) sonuçları sadece İngilizce eğitim verilen yüksek lisans programları için gereklidir. 
        • Eşdeğerliliği kabul edilmiş diğer yabancı dil sınavlarından değerlendirmesi olan aday öğrenciler için, ÖSYM'nin belirlediği ve YÖK'ün kabul ettiği eşdeğerlilik tablosuna göre en az YDS 55 puanına denk gelen puanı beyan edilmesi gerekmektedir. 
        • Yabancı dil sınavı sonucu olmayan öğrenciler için "Özel Öğrenci" durumu geçerli değildir.
        • Altınbaş Üniversitesi'ne ait yabancı dil sınavı yapılmaktadır. (Sadece Yüksek Lisans Başvuruları için)
 
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

- Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı* ve fotokopisi,
​​        • Yurtdışında öğrenim görmüş olan T.C. uyruklu aday öğrencilerinin diplomalarına ait Yüksek Öğretim Kurumu tarafından verilen denklik belgesinin aslı* ve fotokopisi
- Mezun olunan okuldan alınan ve başarı derecesini de gösteren imzalı transkript belgesi aslı* ve fotokopisi
- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi (Tezli program için geçerlidir.) 
- Yabancı dil seviye tespit sınavı sonuç belgesi (İngilizce eğitim verilen yüksek lisans programları için geçerlidir.) 
- Nüfus cüzdanı aslı* ve önlü/arkalı fotokopisi
- 3 adet vesikalık fotoğraf
İkametgâh beyanı (E-devlet üzerinden alınan güncel tarihli belge geçerlidir.)
- Askerlik durum beyanı (E-devlet üzerinden alınan belge geçerlidir.)
 
(*) Kayıt için gerekli belgelerin aslı beyan edilerek, bir kopyaları enstitüye kayıt için eksiksiz sunulmalıdır. Aslı beyan edilmeyen nüfus kâğıdı, diploma, transkript ile kayıt alınmamaktadır. 
Enstitü içinde fotokopi veya çıktı alma işlemi gerçekleştirilmemektedir. Bu sebeple eksiksiz evrakla gelinmesi gerekir.
​Başvuru ve kayıtlar öğrencinin bizzat kendisi ile ya da noterden vekâlet verdiği kişi tarafından yapılır.Kargo ile kayıt alınmamaktadır.

Hemen Başvur

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ve Çerez (Cookie) Kullanımı İlkeleri için Tıklayınız.