Kayıt Dondurma / Sildirme İşlemleri

KAYIT DONDURMA

Tezli yüksek lisans öğrencileri program süresince en fazla 2 dönem, tezsiz yüksek lisans öğrencileri ise program süresince en fazla 1 dönem kayıt dondurma işlemini gerçekleştirebilir.Kayıt dondurma yapılan dönemler azami öğrenim süresinden düşülmektedir. Kayıt dondurma işlemi için ek ücret alınmamaktadır.

20 Nisan 2016, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre, 
MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.
(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. 

MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

 
KAYIT SİLDİRME


Kayıt sildirme işlemleri Mahmutbey Yerleşkesi'nde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nda gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına  "Kayıt Sildirme Başvuru Formu"  ile başvurarak kayıtlarını sildirebilirler. 

Öğrenci, öğrenci kartının teslimi ile kayıt silme işlemini başlatmış olur. 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve ilgili Enstitü üzerinden yapılan resmi yazışmalar ile birlikte işlemi gerçekleşmektedir. 

Altınbaş Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliğine göre;

Kayıt sildirme 
MADDE 21 – (1) Öğrenciler istedikleri anda Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bir dilekçe ile başvurarak kayıtlarını sildirebilir. Bu durumdaki öğrencilerin ödemiş oldukları öğrenim ücretlerinin hangi ölçüde ve ne şekilde iade edileceğine ilişkin esas ve usuller Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Kayıt sildiren öğrencilerin durumu ilgili bölüm, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülere bildirilir.

İlişik kesme
MADDE 22 – (1) Kendi isteği ile kayıt sildiren, başarısız olan veya Üniversiteden çıkarılma cezası alan veya mezun olmak suretiyle Üniversiteden ayrılanların diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversite tarafından tespit edilen ilişik kesme işlemlerini yapmaları gerekir.

Hemen Başvur

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ve Çerez (Cookie) Kullanımı İlkeleri için Tıklayınız.