Diploma ve Diploma Eki

Diploma


Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, mezuniyet projesi, tez  gibi tüm gereklerini başarıyla tamamlamış ve GNO’su tezsiz programlar için en az 2,50, tezli programlar için en az 3,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Diploma almaya hak kazanmış öğrenciye üzerinde mezun olunan program ve tanınan hakkın belirtildiği Enstitü Müdürü ve Üniversitemiz Rektörünün imzasının bulunduğu diploma verilir. 

Fen Bilimleri Enstitüsü Diploma Örneği için Tıklayınız.
 

Diploma Eki Nedir?


Diploma Eki ( Diploma Supplement: DS), uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yeti ve becerilerin ve de bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin, akademik ve meslekî tanınmasını sağlamaya yönelik, bir yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen belgedir.

Orijinal diplomada adı ve kimliği belirtilen kişinin takip edip başarıyla tamamladığı yurtdışı öğrenimin yapı, düzey, bağlam, içerik ve statüsünü tarif etmek üzere verilir. Hiçbir değer yargısı, denklik ve tanıma ifadesi taşımaz. Esnek ve kural empoze etmeyen bir belge olup, zaman, para ve emekten tasarruf sağlamak üzere öngörülmüştür. Yerel gereksinmelere uyarlanabilir tarzda tasarlanmıştır. 

Daha kolay anlaşılabilir ve yurtdışında daha kolay kıyaslama yapılabilir bir belgedir. İngilizce olarak ücretsiz verilmektedir. 

Diploma Eki'nin tam kullanımı için kurumlara ve işverenlere başvurulacaktır. Böylelikle, istihdamı geliştirmek ve daha ileri çalışmalarda akademik tanınmayı kolaylaştırmada şeffaflık ve yükseköğrenim derece sistemlerinin esnekliği ve şeffaflıktan faydalanmak mümkün olacaktır.[Yükseköğretimden Sorumlu Bakanların Berlin Bildirisi, Eylül 2003 (Bologna Süreci)]


Diploma Eki, ulusal kurumlar tarafından, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO tarafından ortaklaşa hazırlanmış bir şablona göre düzenlenir. Bu üç kurumun organize ettiği bir ortak kurul tarafından denenmiş ve geliştirilmiş olan bu şablon, Avrupa Birliğinin tüm resmi dillerinde düzenlenmiştir.

Diploma Eki, aşağıdaki öğelerin ifade edildiği sekiz bölümden oluşur:

1. Diploma Ekine hak kazanmış olan kişinin kimliği
2. Diploma Ekini hak etme nedenini teşkil eden, kazanılmış yeti
3. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin düzeyi
4. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin içerik ve sonuçları
5. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin işlevi
6. Ek bilgiler
7. Diploma Ekinin resmî tasdiki
8. Ulusal yüksek öğrenim sistemi hakkında bilgi

Diploma eki, transkript (not çizelgesi) veya diploma yerine geçmez. Bir özgeçmiş (CV) değildir ve kendiliğinden akademik veya meslekî tanınmayı garantileyen bir belge değildir.

Hemen Başvur

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ve Çerez (Cookie) Kullanımı İlkeleri için Tıklayınız.